Xuân Phương

|
 1. Tên nhà thơ : XUÂN PHƯƠNG
 2. Sinh năm :
 3. Quê quán :
 4. Địa chỉ : 40/1 Hoà Bình P.5 Q. 11 TP. HCM
 5. Điện thoại : 8606540 - 0907176312
 6. Nghề nghiệp :
 7. Năng khiếu : Sáng tác thơ
 8. Đến nay đã sáng tác:
 9. Những tác phẩm thơ đạt giải :

Những tác phẩm thơ tiêu biểu:


Hà Khánh Phương

|
 1. Tên nhà thơ : HÀ KHÁNH PHƯƠNG
 2. Sinh năm :
 3. Quê quán :
 4. Địa chỉ :
 5. Điện thoại :
 6. Nghề nghiệp :
 7. Năng khiếu : Sáng tác thơ
 8. Đến nay đã sáng tác:
 9. Những TẬP THƠ đã xuất bản:+

Những tác phẩm thơ tiêu biểu:

Có bao giờ em quên yêu anh


Hà Việt Nhân

|
 1. Tên nhà thơ : HÀ VIỆT NHÂN
 2. Sinh năm :
 3. Quê quán :
 4. Địa chỉ :
 5. Điện thoại :
 6. Nghề nghiệp :
 7. Năng khiếu : Sáng tác thơ
 8. Đến nay đã sáng tác:
 9. Những tác phẩm thơ đạt giải :

Những tác phẩm thơ tiêu biểu:

 Con số không


Phạm Thị Cúc Vàng

|
 1. Tên nhà thơ : PHẠM THỊ CÚC VÀNG
 2. Sinh năm :
 3. Quê quán :
 4. Địa chỉ :
 5. Điện thoại :
 6. Nghề nghiệp :
 7. Năng khiếu : Sáng tác thơ
 8. Đến nay đã sáng tác:
 9. Những tác phẩm thơ đạt giải :

Những tác phẩm thơ tiêu biểu:

Xuân reo