Hoàng Linh Lan

|
  1. Tên nhà thơ : HOÀNG LINH LAN
  2. Sinh năm : 1948
  3. Quê quán : Gò Công - Tiền Giang
  4. Địa chỉ : 118/24 đường Trực P.13 Bình Thạnh TP.HCM
  5. Điện thoại : 08.4450689
  6. Nghề nghiệp : Hưu trí
  7. Năng khiếu : Sáng tác thơ
  8. Đến nay đã sáng tác:
  9. Những TẬP THƠ đã xuất bản: + CÁNH CHIM TRỜI , 2006.

 Những tác phẩm thơ tiêu biểu:

 

 Buôn Mê từ giã

Xin giã từ Buôn mê

Dãy Trường Sơn trùng điệp

Thác Dray sáp nối tiếp

Nước trong xanh đẹp ghê!

Thác trinh nữ đam mê

Dốc cao và sâu thẳm

Phụ nữ leo mệt lắm

Trinh nữ trèo khỏi chê

Trước khi cùng ra về

Hãy thăm Buôn Đôn nhé

Có voi to khôn kể

Đi cầu tre buốt tê

Xin giã từ Buôn Mê

Mãnh rừng xa biêng biếc

Những đá gềng biền biệt

Nơi hò hẹn ước thề.

 

                                                                                   Hoàng Linh Lan