Như xuân đầu tiên

|

Như xuân đầu tiên

 

Xuân đến nghe chừng thoả ước mong

Xuân đi sao khỏi xốn xang lòng

Cả đời tôi chuổi ngày cơ cực

Phủ một mùa đông ai biết không ? T

huở ấy đời tôi cũng thong dong

Xuân về tô điểm má duyên hồng

Bổng đâu xóm củ đầy tang tóc

Giặc đến lùa đi cả ước mong

Từ đó đời tôi chẳng tiếng cười

Hồn nghe u uất mộng rong chơi

Mối tình thơ dại ngày xưa ấy

Đã cuốn theo chiều lá vàng rơi

Rồi bổng hôm nay nắng đổi màu

Hoa kia rạng rỡ ánh vàng thau

Mang về một chút tình xuân ấm

Vội vã hương đưa tựa buổi đầu.

                                      Xuân Phương