Tím hoàng hôn

|

Tím hoàng hôn

Tím hoàng hôn xuống phố

Ta đi tìm vầng trăng

Đêm nguyệt xưa bão tố

Ta bên bờ ăn năn

Ta đi tìm mắt trời

Mặt trời sương hoàng hôn

Mùa xuân không về nữa

Con thuyền quên nhánh sông

Ta đi tìm mùa thu

Mùa thu sang mùa đông

Lá vàng phai xác rũ

Ôi! Sương trời mênh mông.

Hồn điên không biết nhớ

Không biết sầu bên song

Tím hoàng hôn xuống phố

Lê bước tình hư không.

                                                                         Trần Thùy Hương