Trường văn hóa khác với trường học

 

Mục này do : NS. Phan Anh Dũng phụ trách.

Thân ái chào các bạn.

Mọi người chúng ta ai cũng được tiếp thu ít nhiều một số kiến thức nhất định. Không ai hiểu hết tất cả kiến thức ở thế giới quanh ta. Đôi khi ta sữ dụng ngôn từ câu chữ còn hạn hẹp , tối nghĩa , không đúng hoặc làm giảm giá trị câu thơ, ý nhạc, tác phẩm văn học… Tôi phụ trách mục này không phải vì mình am tường tất cả kiến thức từ vựng để giải thích cho các bạn, mà tôi muốn tạo ra mục này để tất cả thắc mắc, khó hiểu của tôi cũng như của các bạn cần được giải mã, cần trao đổi, cần giải thích hoặc làm rỏ, làm sáng nghĩa các từ vựng ngôn ngữ. Xin các bạn yêu thơ nhạc gần xa gởi nội dung từ vựng mình còn ưu tư chưa hiểu hết. Hoặc nhận thấy việc giải thích các từ vựng trong mục này đưa ra cũng chưa được sáng tỏ, các bạn cũng có thể tham gia góp phần trong diễn đàn này. Hy vọng với mục giải nghĩa từ vựng sẽ đem lại nhiều nguồn lợi cho mỗi chúng ta. Còn chần chờ gì nữa mời các bạn tham gia.

 

* Bạn THANH DIỆU thắc mắc : Nghe nói Trường văn hóa khác với trường học có đúng vậy không?

 

GIẢI THÍCH:

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu giải nghĩa về Trường Văn hóa :

Trường học thì ai cũng biết, xin anh giải thích về Trường văn hóa? GIẢI THÍCH: Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu giải nghĩa về Trường Văn hóa : Trường văn hóa là một vùng không gian dân cư, mà ở đó có các sự kiện văn hóa xảy ra. Tác phẩm văn hoá là hạt nhân cơ bản của trường văn hóa. Tác phẩm văn hóa càng có giá trị bao nhiêu thì trường văn hóa càng mở rộng bấy nhiêu.

Như vậy, trường văn hóa là vùng hoạt động của các tác phẩm văn hóa. Và đối tượng nghiên cứu của XH học văn hóa chính là trường văn hóa. Nó bao gồm nhiều nhân tố tạo nên hoạt động văn hóa, mà nhân tố chủ yếu chính là tác phẩm văn hóa. Cho nên đối tượng nghiên cứu của XH học văn hóa cũng là “tác phẩm văn hóa”.

 

CÁC NHÂN TỐ CỦA TRƯỜNG VĂN HÓA:

Bao gồm 6 nhân tố sau:

- Tác phẩm văn hóa - Chủ thể sáng tạo (tác giả) 

- Khách thể nhận thức (công chúng)

- Đánh giá tác phẩm (lý luận phê bình)

- Lưu thông, phân phối (người sáng tạo lần 2)

- Thiết chế và thể chế văn hóa(quản lý, kiểm duyệt).

Theo bạn thì cách giải thích trên đúng chưa . Còn bạn thì sao ? Làm sáng tỏ thêm câu hỏi của bạn Thanh Diệu nhé.