Con số không

|

Chỉ là con số không

Đứng sau từng số có

Số có gấp mười lên

Số không còn đứng đó

Nếu em là số một

Em sẽ gấp mười lên

Vì số không đứng bên

Em đâu còn cô lẻ

Và cứ thế ! cứ thế

Em có thể là mười

Là trăm ngàn vạn, triệu

Em sẽ thật tuyệt diệu

Anh vẫn tròn số không.

Hà Việt Nhân